KOD JOHN10 ZA 10% OFF
KOD JOHN10 ZA 10% OFF

Opća informacija o zaštiti osobnih podataka

BB natura vera d.o.o. johnmasters.hr, Zagreb, Petrova 59a, OIB: 79920297806, (dalje u tekstu: Društvo) kao voditelj obrade podataka, daje Opću informaciju o zaštiti podataka vezano uz obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka s obzirom na to da je Društvo obveznik primjene odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. (dalje u tekstu: Opća uredba) kao i obveznik Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Voditelj obrade pri obradi osobnih podataka poduzima sve mjere zaštite osobnih podataka od povrede osobnih podatka, uključujući sve legitimne, tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka, da se podatci zaštite od bilo kakve neovlaštene obrade, bilo vanjske (od strane podizvođača, dobavljača, drugih korisnika usluga, neovlaštenih trećih), bilo interne, podrazumijevajući da će se u cijelosti pridržavati zahtjeva i načela Opće uredbe.

 1. Voditelj obrade podataka – identitet i kontakt-podaci

Naziv voditelja obrade: BB natura vera d.o.o., Zagreb, Petrova 59a, OIB: 79920297806

Kontakti:
– BB natura vera d.o.o., 10000 Zagreb, Petrova 59a, uz napomenu „Zaštita podataka“ ili
– e-mail: info@johnmasters.hr

Vezano uz obradu podataka i ostvarivanje prava vezano uz istu možete nas kontaktirati u pogledu svih informacija o našoj politici / postupcima / protokolima zaštite podataka putem službenika za zaštitu podataka. U svakom slučaju i na sve Vaše upite za dodatnim pojašnjenjima rado ćemo Vam odgovoriti.

Kontakt info@johnmasters.hr

Sukladno odredbi članka 37. Opće uredbe imenovali smo službenika za zaštitu podatka temeljem njegovih stručnih kvalifikacija i stručnog znanja o pravu i praksama u području zaštite podataka.

Službenik za zaštitu podataka uz ostalo vodi brigu o zakonitosti obrade Vaših osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi propisa o zaštiti osobnih podataka, upozorava nas na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja, upoznaje sve osobe koje sudjeluju u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka te Vam omogućuje ostvarivanje Vaših prava.

Osigurali smo da službenik na primjeren način i pravodobno bude uključen u sva pitanja povezana sa zaštitom Vaših podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka obvezan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

 1. Svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci i pravna osnova obrade, posebice imajući u vidu je li davanje podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora ili je li ispitanik obvezan dati podatke te koje su posljedice ako se podaci ne daju

U koju svrhu vršimo obradu Vaših podataka i što je pravna osnova za obradu?

Vaši osobni podaci koje obrađujemo uključuju podatke kao što su ime, prezime, adresa e-pošte,  kućna adresa, broj mobilnog telefona.

Za svaku obradu osobnih podataka jasno ćemo Vam ukazati na pravnu osnovu i zakonitost obrade kako je nastavno navedeno.

Ovisno o svrsi obrade podataka, pravna osnova za obradu Vaših podataka može biti neka od navedenih:

 1. propis nas obvezuje na obradu podataka
 2. izvršavanje ugovora ili sklapanja ugovora
 3. Vaša privola – privola Ispitanika
 4. naš legitimni interes koji se temelji na potrebi poboljšanja naših proizvoda i usluga, u cilju boljeg razumijevanja Vaših potreba i očekivanja te zaštite imovine i osoba kao i na potrebi da spriječimo prijevare i pronevjere, da osiguramo sigurno i ispravno funkcioniranje uređaja/web-lokacije/aplikacija i njihovo poboljšanje.

Vaše podatke, primjerice ime prezime, adresu, broj telefona, mail adresu, možemo dobiti prije svega od Vas u trenutku kada pristupate Društvu iz bilo kojeg razloga ili nas kontaktirate telefonom, mailom, poštom ili na bilo koji drugi način, a ovisno o Vašem upitu prema Društvu podatke uzimamo kako bismo Vam odgovorili na npr. zahtjev za rješavanje reklamacije, ulaganje pritužbe, zahtjev za kupovinu proizvoda, zahtjev za poslovnom suradnjom u bilo kojem obliku, upit za donaciju ili pak molba za zapošljavanje, prijava za sudjelovanje u našim nagradnim igrama, prijava za uključivanje u program lojalnosti i sl.

U svakom od ovih slučajeva podatke obrađujemo kako bismo Vam odgovorili, za što je pravna osnova naš legitimni interes s obzirom na to da ste nam se izravno obratili ili pak druga svrha prikupljanja podataka da bismo zaključili ugovor ili poduzeli radnje koje su nužne prije zaključenja ugovora.

U nekim slučajevima možemo tražiti od Vas i daljnje podatke kao što je npr. spol i datum rođenja koji su nužni radi utvrđivanja i sprječavanja, kako zlouporaba tako i zbog ispunjenja naših zakonskih obveza, prije svega identifikacije, koje nam nalažu pozitivni propisi.

Ukoliko ste koristili naše internetske stranice ili sudjelovali u našim anketama, nagradnim igrama i slično te ste nam povjerili podatke o Vašoj e-mail adresi, tada je moguće na temelju našega legitimnog interesa, s obzirom na to da smatramo da ste zainteresirani i za daljnje ponude ili akcije našega Društva, da Vam pošaljemo poruku i podsjetnik na naše ponude i akcije, sve kako bismo bolje razumjeli Vaše potrebe i samim time poboljšali i naše usluge prema Vama.

U svakom trenutku možete to onemogućiti jednostavnim klikom na odjavu, nakon čega Vas više nećemo kontaktirati. Vaša e-mail adresa ostaje u našoj evidenciji isključivo iz razloga ažuriranja i dokazivanja da Vašu e-mail adresu ne koristimo u svrhu kontaktiranja ako ste zatražili da Vam više ne šaljemo niti kakve marketinške materijale. Ukoliko ste sudjelovali u našim nagradnim igrama, Vaše podatke, ime i prezime i eventualno druge podatke, ćemo obrađivati u cilju provedbe nagradne igre te izvršenja obveze predaje nagrade ukoliko ste osvojili kakvu nagradu.

IZJAVA O SIGURNOSTI ONLINE PLAĆANJA (VRIJEDI OD 1.11.2014.)

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite Ws Pay– napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

 1. Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka

Kome prosljeđujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke ne dostavljamo drugim primateljima, osim ako nas za to ne ovlastite ili ih moramo dostaviti radi ispunjenja ugovorne ili zakonske obveze koju imamo prema Vama ili nadležnim tijelima. Osiguravamo da naši partneri osobne podatke obrađuju na način sukladan zakonskim propisima i ovlastima radi ispunjenja ugovora odnosno svrhe u koju su osobni podaci dani te radi naših zakonskih obveza kako bismo spriječili nezakonita postupanja.

Samo ako ste nam na dobrovoljan i nedvojben način dali privolu u svrhe izravnog marketinga, Vaše osobne podatke obrađuje treći voditelj obrade u skladu s vlastitim uvjetima i odredbama te pravilima privatnosti.

Pažljivo pročitajte pravila treće osobe prije nego što date suglasnost o otkrivanju informacija o sebi.

Vaše osobne podatke možda će obrađivati i pouzdani treći pružatelji usluga.

Pouzdanim trećim osobama povjeravamo dio poslovnih zadataka koje obavljaju u naše ime. Pružamo im samo informacije potrebne za izvršavanje usluge iz ugovora te zahtijevamo da ne upotrebljavaju Vaše osobne podatke u koje druge svrhe. Poduzeli smo sve primjerene mjere kako bismo utvrdili da te treće osobe štite Vaše osobne podatke.

Slijedom navedenog  usluge obrade Vaših osobnih podataka možemo povjeriti:

 • trećim osobama koje nam pomažu u pružanju tehničke podrške kao što su pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanja baza podataka, kao i softvera i aplikacija koje mogu sadržavati Vaše podatke (takve usluge ponekad podrazumijevaju dopušten pristup Vašim podacima da bi se mogli izvršiti nužni zadaci)
 • u određenim slučajevima podatke možemo dostaviti našim odvjetnicima kako bi isti izvršili naloge koje smo im dali

U svakom slučaju s primateljima podataka pažljivo ugovaramo minimum podataka koji je nužan za izvršenje njihovog posla.

 1. Način prikupljanja i primanja podataka

Na koji način prikupljamo Vaše podatke?

Vaše podatke prikupljamo putem naših telefona, internetskih stranica, e-maila, formulara, aplikacija, uređaja ili na druge načine kada nam se obraćate.

Vaše podatke može nam dostaviti i treća osoba koja nam je povjerila uslugu izvršenja određenog posla. Tada smo obvezni Vaše podatke obrađivati u skladu s pravilima privatnosti osoba koje su nam podatke ustupile na obradu.

 1. Razdoblje u kojem će osobni podatci biti pohranjeni odnosno kriteriji po kojima će se utvrditi razdoblje pohrane

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke i na koji način odlučujemo o vremenu čuvanja?

Vaše osobne podatke čuvat ćemo za sve vrijeme trajanja ugovornog odnosa ili sukladno propisima određenim rokovima za čuvanje pojedine dokumentacije odnosno dok traje (postoji) naš legitimni interes odnosno dok ispitanik ne otkaže prijavu ili ne zatraži brisanje pretplate na newslettere ili po proteku razdoblja neaktivnosti

U slučaju da su Vaši podaci u našem posjedu jer su obrađeni u postupcima koji se vode pred nadležnim tijelima, čuvat ćemo ih do pravomoćnosti odluka u postupcima koji su pokrenuti, a u kojima je kao dokaz bio korišten podatak prikupljen nadzornim uređajem Voditelja obrade ili do nastupanja zastare za pokretanje navedenih postupaka.

Voditelj obrade će izraditi kopiju osobnih podatka koje radi provođenja postupaka pred nadležnim tijelima bude dostavljao kao dokaz u postupku.

Nakon proteka roka uništiti ćemo prikupljene podatke na najprimjereniji način: brisanjem s nosača ili ako to ne bude bilo moguće, uništavanjem nosača podataka na zakonom predviđeni način kod za to ovlaštenih osoba ili će podaci biti anonimizirani tako da ispitanici ne mogu biti identificirani.

Nakon proteka roka koji je određen za pohranu  Vaših podatka isti će biti brisani na primjeren način.

 1. Zaštita podataka na internetskoj stranici www.johnmasters.hr

U nastavku Vas želimo obavijestiti koje podatke o Vama prikupljamo kada nas posjećujete na našim internetskim stranicama na johnmasters.hr ili koristite naše internetske usluge te u koju svrhu upotrebljavamo Vaše podatke:

 1. Općenito o posjetu internetskih stranica

Prikupljamo i upotrebljavamo osobne podatke naših korisnika načelno samo ako je to potrebno za pružanje funkcionalne internetske stranice te naših sadržaja i usluga. Prikupljanje i upotreba osobnih podataka naših korisnika redovito se odvija samo na osnovi ugovora sklopljenog s korisnikom ili nakon prethodne privole korisnika. Iznimka se primjenjuje slučajevima u kojima pribavljanje privole iz činjeničnih razloga nije moguće ili je obrada podataka dozvoljena temeljem drugih zakonskih propisa.

 1. Pružanje internetskih stranica i stvaranje datoteka zapisa

Pri svakom posjetu naših internetskih stranica naš sustav automatski prikuplja podatke i informacije računalnog sustava računala s kojeg se posjećuje stranicu.

Pritom se prikupljaju sljedeći podaci:

 • zahtjev (naziv zatražene datoteke) (primjer: www.primjer.hr/index.html)
 • tip/verzija preglednika
 • jezik preglednika (npr. hrvatski)
 • korišteni operativni sustav
 • unutarnja rezolucija prozora preglednika
 • rezolucija ekrana
 • aktivacija JavaScripta
 • Java uključen/isključen
 • kolačići uključeni/isključeni
 • dubina boje
 • referentni usklađeni lokator sadržaja odnosno referrer URL ( adresa prethodno posjećene internetske stranice)
 • IP adresa (anonimizira se)
 • vrijeme pristupa
 • klikovi
 • ev. sadržaji obrazaca (kod polja za slobodan unos teksta, primjerice, ime i lozinka, prenosi se samo informacija „popunjeno“ ili „nepopunjeno“).

Navedeni podaci se pohranjuju u datoteke zapisa našeg sustava. Analize ovih skupova podataka u datotekama zapisa u anonimiziranom obliku služe bržem otkrivanju grešaka i njihovom otklanjanu u najkraćem mogućem roku. Na taj način također možemo upravljati kapacitetima naših poslužitelja i nastavljati poboljšavati našu uslugu. IP adrese ne koristimo. Navedene svrhe predstavljaju naš legitimni interes za obradu podataka prema čl. 6. st. 1. f) Opće uredbe. To je i pravna osnova za obradu. Analiza podataka u marketinške svrhe se u ovom kontekstu ne provodi.

Podaci pohranjeni u datotekama zapisa brišu se najkasnije nakon 30 dana.

Upotreba kolačića

Naše internetske stranice na više mjesta upotrebljavaju takozvane kolačiće (Cookies). Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vaše računalo i koje Vaš preglednik može pohraniti. Podaci iz tih datoteka neće se spajati s drugim izvorima podataka, osim kada to služi ispunjenju ugovora koji je s Vama sklopljen, ako ste za to dali izričito odobrenje ili ako postoji zakonska osnova ili drugi opravdani razlog. Ako korisnik otvori neku internetsku stranicu, tada se kolačić može pohraniti u pregledniku na uređaju korisnika. Taj kolačić sadrži karakterističan redoslijed znakova koji omogućava jednoznačnu identifikaciju preglednika prilikom ponovnog otvaranja internetske stranice.

Većina kolačića koje upotrebljavamo su takozvani „sesijski kolačići“ (Session-Cookies) koji se brišu čim napustite stranicu. Usto postoji nekoliko dugovječnih kolačića pomoću kojih Vas ponovno prepoznajemo kao posjetitelja. Kolačići neće prouzročiti niti kakvu štetu na Vašem računalu i ne sadrže viruse.

U kolačićima se pritom pohranjuju i obrađuju sljedeći podaci odnosno informacije:

 • funkcionalnost prijave (Log-In), vijek trajanja: jedna sesija
 • ev. smanjenje opterećenja vijek trajanja: jedna sesija
 • funkcionalnost košarice, vijek trajanja: 30 dana od posljednjeg posjeta

Informacije o ostalim kolačićima možete pronaći pod IV. Analitički alati.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka uz korištenje kolačića je čl. 6. st. 1. f) Opće uredbe. Primjenjujemo kolačiće koji su posebice potrebni za funkcionalnosti online shopa. Neki elementi naše internetske stranice zahtijevaju mogućnost prepoznavanja posjetiteljevog preglednika i nakon posjeta nekoj drugoj stranici. Navedena svrha predstavlja naš legitimni interes za obradu podataka prema čl. 6. st. 1. f) Opće uredbe.

Kolačići se pohranjuju na računalu korisnika koje ih šalje našoj stranici. Stoga kao korisnik imate i potpunu kontrolu nad upotrebom kolačića. Promjenom postavki možete u svom internetskom pregledniku deaktivirati ili ograničiti prijenos kolačića. Već pohranjeni kolačići mogu se izbrisati u svakom trenutku. To se može odvijati i automatski. Ako se deaktiviraju kolačići za naše internetske stranice, sve funkcije internetske stranice se možda neće moći koristiti u punom opsegu.

 1. Analitički alati
 2. Općenito

Mjerama za praćenje koje koristimo i navodimo u nastavku želimo osigurati izgled naših internetskih stranica usklađen s potrebama korisnika i njihovu kontinuiranu optimizaciju. Mjere za praćenje također koristimo radi prikupljanja statističkih podataka o korištenju naših internetskih stranica i u svrhu analize optimizacije naše ponude za Vas. Više informacija možete pronaći u nastavku pod 2. Analiza internetskih stranica. Ako ste izvršili registraciju na „johnmasters.hr “, informacije koje smo o Vama prikupili koristimo kako bismo Vaš „Moj profil“ račun još bolje prilagodili Vašim potrebama i personalizirali ga te kako bismo Vam pružili informacije koje bi Vas mogle zanimati.

Ako ste nam dali svoju suglasnost, također koristimo određene marketinške kolačiće. Više informacija možete pronaći u nastavku pod 3. Marketinški kolačići.

 1. Analiza internetskih stranica
 2. Google Analytics

Radi izrade naših internetskih stranica u skladu s potrebama korisnika koristimo tehnologiju navedene tvrtke. Pritom nam tehnologije za praćenje pomažu razumjeti koje su Vam stranice i usluge posebno privlačne, koji Vas proizvodi najviše zanimaju i što bismo Vam trebali ponuditi. U tu svrhu GA u naše ime putem Vašeg preglednika postavlja sesijski kolačić. Taj sesijski kolačić omogućava nam da pohranimo objedinjene podatke o Vašim posjetima našim različitim internetskim stranicama. Sesijski kolačić se prilikom svakog posjeta iznova postavlja, a gasi se nakon napuštanja naših internetskih stranica. GA također postavlja jedan privremeni kolačić koji nam omogućava da Vas pomoću identifikacijskog broja kolačića u pseudonimiziranom obliku prepoznamo kao ponovnog posjetitelja naših internetskih stranica. Taj privremeni kolačić se gasi 24 mjeseca nakon Vašeg posljednjeg posjeta našim internetskim stranicama.

Prikupljaju se sljedeći podaci:

 • zahtjev (naziv zatražene datoteke) (primjer: www.primjer.hr/index.html)
 • tip/verzija preglednika
 • jezik preglednika – hrvatski
 • naziv i klasa uređaja
 • korišteni operativni sustav
 • unutarnja rezolucija prozora preglednika
 • rezolucija ekrana
 • aktivacija JavaScripta
 • Java uključen/isključen
 • kolačići uključeni/isključeni
 • dubina boje
 • količina podataka koja se prenosi mrežom izražena u bitovima te vrijeme trajanja prijenosa između klijenta preglednika i poslužitelja u milisekundama
 • referentni usklađeni lokator sadržaja odnosno referrer URL ( adresa prethodno posjećene internetske stranice)
 • naziv pružatelja internetskih usluga i geografske informacije (zemlja, grad/općina, poštanski broj, geografska širina i dužina) IP adrese (npr. Hrvatska, Zagreb, 10000, 45.81250, 15.97778), pri čemu se sama IP adresa ne pohranjuje)
 • vrijeme pristupa
 • klikovi
 • ev. sadržaji obrazaca i ostali unosi u polja za slobodan unos teksta, primjerice, pojmovi pretraživanja, kod polja za slobodan unos teksta u obrascima kojima se prikupljaju osobni podaci (primjerice, ime i lozinka) prenosi se samo informacija „popunjeno“ ili nepopunjeno“
 • broj kupca (ako posjetitelj ima „Moj Profil“ i s njime je bio prijavljen na internetske stranice).

Za praćenje konverzija koristimo Google Analytics I Google AdWords. Ako na stranicama trećih strana (npr. Google) kliknete na prikazani oglas johnmasters.hr ili na poveznicu koja vodi na johnmasters.hr online shop sa neke stranice koja ima oznaku za praćenje konverzije, na Vašem će se računalu pohraniti kolačić za praćenje konverzije.

Pomoću kolačića za konverziju se na johnmasters.hr pohranjuju narudžbe i registracije koje su uslijedile nakon klika na oglas ili poveznicu. To služi isključivo optimizaciji oglasa/poveznica, mogućnosti da ih se analizira te u svrhe obračuna. Pritom ne dobivamo niti kakve osobne podatke i ne možemo osobno identificirati korisnika. Treće strane koje su pružatelji stranica primaju ukupan broj korisnika koji su kliknuli na oglas ili kupili njihov proizvod te u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora eventualno IP-adresu kupca kao i informacije o proizvodima i vrijednostima robe.

 1. Kolačići, pravna osnova i prigovor

Podaci se obrađuju i prikupljaju na temelju čl. 6. st. 1. f) Opće uredbe kao i na temelju čl. 6. st. 1. b) Opće uredbe ako su osobni podaci povezani s Vašim „Moj Profil“ računom. Obrada nam omogućava optimizaciju funkcionalnosti naših internetskih stranica kao i poboljšanje naše ponude za Vas. Ove svrhe temelje se na našem legitimnom interesu  za obradu podataka prema  čl. 6. st. 1. f) Opće uredbe.

U postavkama svog preglednika možete definirati smiju li postavljati kolačiće ili ne.

Posjetitelji naših internetskih stranica mogu podnijeti prigovor na pohranjivanje svojih pseudonimiziranih podataka o posjećivanju tako da ih se u budućnosti više neće prikupljati. Za isključivanje cjelokupnog praćenja na webu domena www.johnmasters.hr postavlja četiri kolačića. Ovi kolačići onemogućuju buduće praćenje na webu od strane pružatelja usluga. Ovaj prigovor je valjan sve dok ne izbrišete kolačiće. 

Za davanje prigovora na praćenje na web stranicama johnmasters.hr molimo nazovite 01 7888 527.

 1. OBAVIJEST O KOLAČIĆIMA

Kako bi ova web stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja Cookie-a zatražiti vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu Cookie-a. Blokiranjem cookie i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

Što je kolačić?
Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promjeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Kako onemogućiti kolačiće
Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite. • Chrome • Firefox • Internet Explorer 9 • Internet Explorer 7 i 8 • Opera (stranica na engleskom jeziku) • Safari (stranica na engleskom) Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama

Što su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići?
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?
Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?
Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

Da li johnmasters.hr koristi kolačiće?
Da, s primarnim ciljem kako bi naše web stranice vam omogućile bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi johmasters.hr i zašto

 • Privremeni kolačići (Session cookies)– to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet preglednik. Mi koristimo session cookies da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo komentiranje (stvari koje morate učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na web stranicu).
 • Trajni kolačići (Persistent cookies)– ti obično imaju datum isteka daleko u budućnost i tako će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Mi koristimo trajne kolačiće za funkcionalnostima kao što su “Ostanite prijavljeni” tickbox, što korisnicima olakšava pristup kao registriranom korisniku. Mi također koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati web stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.

Da li na web stranici ima kolačića treće strane?
Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogućujemo:

 • Mjerenje posjećenosti
  hr koristi servis za mjerenje posjećenosti, to je Google analytics
  Ako želite onemogućiti da vam navedeni servis sprema kolačiće, možete ga zabraniti na sljedećem linku:

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića
Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

 U svako doba možete povući privolu s učinkom na budućnost ovdje: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=hr (poveznica: „Postavke oglasa“, zatim „Deaktivacija“).

Ako nam u okviru obavijesti o kolačićima date privolu za korištenje marketinških kolačića, koristit ćemo funkciju retargetiranja tvrtke Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“)na temelju na temelju čl. 6. st. 1. a) Opće uredbe.

Ova funkcija služi tome da se korisnicima ovih internetskih stranica tijekom posjeta društvene mreže Facebook (i pridružene društvene mreže Instagram) prezentiraju oglasi usklađeni s interesima („Ads“) na Facebooku, Instagramu te na Facebookovoj oglašivačkoj mreži (Audience Network), što znači i na drugim internetskim stanicama

U tu svrhu je na internetskim stranicama johnmasters.hr implementirana Facebookova oznaka za retargeting. Putem ove oznake se pri posjetu svake internetske stranice uspostavlja direktna veza sa serverima Facebooka. Pritom se na servere Facebooka prenosi da ste tu internetsku stranicu posjetili, a Facebook pridružuje tu informaciju osobnom korisničkom računu na Facebooku. Kada posjetite društvene mreže Facebook i Instagram, prikazivat će Vam se personalizirani oglasi u skladu s Vašim interesima.

Vaši podaci će se eventualno prenositi u SAD. Facebook je nositelj je certifikata EU-US-Privacy-Shield (Europsko-američki sustav zaštite privatnosti) te stoga obvezan poštovati europske smjernice o zaštiti podataka. Uvid u aktualni certifikat možete dobiti ovdje: https://www.privacyshield.gov/list. Više informacija o prikupljanju i upotrebi podataka od strane Facebooka kao i o svojim pravima u ovom pogledu te mogućnostima zaštite svoje privatnosti možete pronaći u Facebookovoj Politici zaštite osobnih podataka na https://www.facebook.com/about/privacy/p.

Svoju privolu možete povući u svakom trenutku s učinkom na budućnost.          

Za povlačenje privole molimo Vas kliknite ovdje.

U tom slučaju Facebooku se više neće prosljeđivati niti kakvi podaci.

Informacije i mogućnosti deaktivacije kod Facebooka možete pronaći pod funkcijom retargetiranja „Custom Audiences“ dostupnoj ovdje: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads# = ovdje https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=hr. Da biste pristupili, morate biti prijavljeni na Facebook.

 1. „Moj PROFIL“ račun / kupac-gost
 2. Opis i opseg obrade podataka
 3. „Moj Profil“ račun

Možete se registrirati na našem računu za kupce (u nastavku „Moj Profil“ račun). Na Vašem „Moj profil “ računu detaljno ćemo Vas  informirati ne samo o svemu u vezi s kupnjom u johnmasters.hr online shopu, već i personalizirano te ćete primjerice primati preporuke za proizvode u skladu Vašim potrebama i newslettere (ako za njihovo primanje date ili ste dali privolu), personalizirane sadržaje, informacije o filijalama koje posjećujte itd.

A posebice možete

 • jednostavno i brzo naručivati pomoću e-mail adrese i lozinke
 • upravljati svojim osobnim podacima poput adrese, e-mail adrese i lozinke
 • upravljati svojim podacima za plaćanje
 • dobiti uvid u sve narudžbe kao i status narudžbi
 • primati personalizirane preporuke za proizvode, individualizirane sadržaje savjetodavnog karaktera

Registraciju za otvaranje svog „Moj Profil “ računa možete provesti na našim internetskim stranicama putem unosa svojih osobnih podataka. Tijekom postupka registracije  prikupljaju se niže navedeni podaci kao i podaci o kupnji:

 • Ime i Prezime
 • E-mail adresa
 • Telefonski broj
 • Adresa za isporuku, Adresa za račun
 • Lozinka
 • Detalji narudžbe

U trenutku registracije se pohranjuju i sljedeći podaci:

 • Vaša IP adresa (anonimizira se)
 • Datum i vrijeme registracije
 1. Kupac-gost

Pored mogućnosti da preko svog „Moj Profil“ računa naručujete proizvode u našem online shopu, također imate mogućnost da kod nas kupujete online kao kupac-gost. Za narudžbu su nam potrebni Vaši točni podaci: ime, prezime, adresa¸ telefonski broj, podaci o plaćanju. Vaša e-mail adresa služi kao sredstvo komunikacije.

Prilikom kupnje prikupljaju se sljedeći podaci:

 • Ime i Prezime
 • E-mail adresa
 • Telefonski broj
 • Adresa za isporuku, adresa za račun
 • Lozinka
 • Detalji narudžbe
 • Podaci o plaćanju

U trenutku kupnje se pohranjuju i sljedeći podaci:

 • Vaša IP adresa (anonimizira se)
 • Datum i vrijeme kupnje
 1. Pravna osnova za obradu podataka / brisanje podataka

Kako bismo Vam stavili na raspolaganje i usluge “Moj Profil “ računa i također obradili Vašu narudžbu (kao registranog korisnika ili kupca-gosta), Vaše podatke obrađujemo na temelju ugovora. Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6. st. 1. b) Opće uredbe.

Ako izbrišete svoj „Moj Profil “ račun, Vaši će se podaci odmah izbrisati. Ovo možete učiniti u svakom trenutku. Također je u svakom trenutku moguća izmjena podataka u Vašem „Moj Profil“ računu. Ako ste obavili kupnju pomoću svog „Moj Profil “ računa ili kao gost, podaci o toj kupnji (poput imena, adrese, podataka o plaćanju) će se čuvati 11  godina na temelju obveza iz poreznih i trgovačkih propisa. Rok čuvanja počinje s 1.1. u godini koja slijedi godini kupnje, a ističe 11 godina kasnije. Podaci se odgovarajuće brišu nakon isteka tog roka.

 1. Vrste plaćanja

Za Vaše kupnje u johnmasters.hr online shopu nudimo Vam sljedeće opcije plaćanja:

 1. a) debitna kartica (Maestro, Visa Electron),
 2. b) kreditna kartica (Mastercard, Visa, American Express, Diners).

Kod svake narudžbe pridržavamo pravo izostavljanja nekih opcija plaćanja i upućivanja na druge.

Budući da naše kupce ne poznajemo osobno, upućeni smo na postupak automatizirane provjere kako bismo smanjili neplaćanja. Kod načina plaćanja koji nisu navedeni u nastavku ne dolazi do daljnje obrade podataka.

Brisanje se provodi u skladu s obvezama, posebice onima na temelju poreznih i trgovačkih propisa, u pravilu nakon 11 godina.

 1. Prijenos Vaše e-mail adrese pružatelju poštanskih usluga u svrhu informiranja o datumu dostave
 2. a) Opis i opseg obrade podataka

Ako putem našeg online shopa naručujete proizvode s dostavom na kućnu adresu odnosno ili želite pkupljeno preuzeti osobno u našoj poslovnici Petrova 59a, Zagreb, na svoju e-mail adresu primit ćete potvrdu o narudžbi i otpremi kao i obavijest pružatelja usluge dostave – društva GLS – s najavom dostave paketa i informacijom o mogućim opcijama dostave.

 1. b) Pravna osnova i brisanje

Pravna osnova za prijenos e-mail adrese određenom pružatelju usluge paketne dostave kao i korištenje iste je čl. 6. st. 1. b) Opće uredbe, a temelji se na Vašoj kupnji kao i mogućnosti da svojim kupcima ponudimo uslugu obavještavanja kako bismo u najvećoj mogućoj mjeri prilagodili otpremu potrebama kupaca.

Nakon uspješne dostave paketa svaki pružatelj usluge briše podatke koji su mu preneseni ako ne postoje druge zakonske obveze za duže čuvanje Vaših podataka.

 1. Newsletteri putem e-maila
 2. a) Newsletteri s oglasima

Newslettere s oglasima šaljemo isključivo u slučaju kada ste nam prethodno u okviru registracije ili na svom korisničkom računu izričito potvrdili da trebamo aktivirati uslugu slanja jednog ili više newslettera. Pravna osnova za slanje newslettera je čl. 6. st. 1. a) Opće uredbe.

Ako kasnije više ne biste željeli primati newslettere, u svako doba možete povući svoju privolu s učinkom na budućnost, a da u ovu svrhu ne nastaju drugi troškovi osim troškova slanja prema osnovnim tarifama. Kliknite na poveznicu za odjavu koji ćete moći pronaći u svakom newsletteru, upotrijebite funkciju Odjava unutar svog „Moj Profil “ računa ili se obratite našoj službi za korisnike na ifno@johnmasters.hr. Odmah će se prekinuti prikupljanje informacija. Podaci prikupljeni putem newsletttera koje smo pridružili Vašem „Moj Profil“ računu brisat će se odmah ako ugasite svoj račun.

         b) Newsletteri s obavijestima

Obvezni smo Vas obavijestiti o primjerice povlačenjima proizvoda. U tom slučaju zaprimit ćete također mailove obavijesnog karaktera, a da niste dali privolu. Obrada Vaših kontakt-podataka kojima raspolaže BB natura vera  ima pravnu osnovu u čl. 6. st. 1. b) Opće uredbe.

 1. Obrasci za upite/ Komunikacija
 2. Opis i opseg obrade podataka

Na Vaša pitanja rado će odgovoriti BB atura vera služba za korisnike. U tu svrhu stoji Vam na raspolaganju obrazac za upite koji možete koristiti za komunikaciju elektroničkim putem. Pomoću njega našoj službi za korisnike možete poslati npr. upite u vezi s Vašim „Moj Profil “ računom kao i našim uslugama, Vašim narudžbama u našem online shopu ili drugo.

DRUŠTVENE MREŽE (YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM)

 1. YOUTUBE

Na naše smo internetske stranice na različitim mjestima uvrstili videozapise YouTube LLC, San Bruno, CA 94066, SAD, društvo kći tvrtke Google Inc., Mountain View, CA 94043, SAD tj. pružatelja usluge Google Ireland Limited, Dublin, Irska.

Ako ste prijavljeni na YouTubeu, te se informacije mogu pridružiti i Vašem korisničkom računu. Ovo pridruživanje možete spriječiti odjavljujući se s YouTubea prije pregledavanja videozapisa.

Nemamo ni saznanja ni utjecaja na to da je nakon toga YouTubea u mogućnosti prikupljati i upotrebljavati Vaše podataka.

 1. FACEBOOK, INSTAGRAM

Na internetskim stranicama johnmasters.hr korisnik može pronaći linkove na društvene mreže Facebook, YouTube i Instagram. Linkovi na internetske stranice društvenih mreža korisnik može prepoznati prema logotipu pojedinog pružatelja usluge. Kada korisnik klikne na link, doći će na internetsku stranicu johnmasters.hr na određenoj društvenoj mreži. Tada se uspostavlja veza s poslužiteljima te društvene mreže. Ovim putem se poslužiteljima društvene mreže prenosi informacija da je korisnik posjetio internetsku stranicu johnmasters.hr. Pružatelju usluga društvene mreže se također prenose ostali podaci poput, primjerice, adrese internetske stranice na kojoj se nalazi aktivirana poveznica, datuma i vremena posjeta internetske stranice odnosno aktiviranja linka, informacija o korištenom pregledniku i operativnom sustavu, IP adresi.

Ako je korisnik u trenutku aktiviranja linka već prijavljen na određenoj društvenoj mreži, pružatelj usluge društvene mreže može biti u mogućnosti da iz prenesenih podataka utvrdi korisničko ime posjetitelja, a eventualno čak i njegovo pravo ime i da te informacije pridruži njegovom osobnom korisničkom računu na toj društvenoj mreži. Korisnik može isključiti ovu mogućnost pridruživanja svom osobnom korisničkom računu ako se prethodno odjavi sa svog korisničkog računa.

Poslužitelji društvenih mreža nalaze se u SAD-u i drugim zemljama izvan Europske unije. Pružatelj usluga društvene mreže stoga može obrađivati podatke i u zemljama izvan Europske unije. Potrebno je uzeti u obzir da tvrtke u tim zemljama podliježu zakonu o zaštiti podataka koji općenito ne štiti osobne podatke u onoj mjeri kao u državama članicama Europske unije.

Potrebno je uzeti u obzir da BB natura vera nema utjecaj na opseg, način i svrhu obrade podataka od strane pružatelja usluge društvene mreže. Više informacija o upotrebljavanju korisničkih podataka putem društvenih mreža uvrštenih na internetsku stranicu BB natura vera d.o.o. korisnik može pronaći u Izjavi o zaštiti podataka pojedine društvene mreže.

Ovdje možete pronaći Pravila o privatnosti pružatelja usluga društvenih mreža:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

 1. Google reCAPTCHA

Na našim internetskim stranicama u određenim slučajevima, kao što je ispunjavanje obrazaca, upotrebljavamo uslugu reCAPTCHA pružatelja usluge Google Ireland Limited, Dublin, Irska. To posebice služi svrsi da se osobni unosi razlikuju od automatiziranih, strojnih obrada. Googleu se prenose također Vaš unos, IP adresa i eventualno ostali podaci potrebni Googleu za uslugu reCAPTCHA. Na ove prijenose primjenjuju se Googleove odredbe o zaštiti podataka koje možete pronaći ovdje. Pravna osnova za obradu podataka u vezi s korištenjem usluge je čl. 6. st. 1. f) Opće uredbe, a zasniva se na našem interesu da omogućimo najbolju moguću sigurnost naših IT sustava odnosno da na našim internetskim stranicama spriječimo smetnje prouzročene napadima.

VIII. Siguran prijenos podataka

Vaši osobni podaci kod nas se sigurno prenose putem enkripcije. Pritom upotrebljavamo sustav za kodiranje TLS. Tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravamo naše internetske stranice i ostale sustave od gubitka, uništenja, pristupa, izmjene ili distribucije Vaših podataka od strane neovlaštenih osoba.

XII. Kategorije primatelja, prijenos u treće zemlje

Načelno Vaše podatke ne prenosimo trećima, osim ako nismo zakonski obvezni (primjerice, kod poziva od strane tijela za kazneni progon) ili ako su nam isti potrebni za provođenje poslovnih procesa ili ih upotrebljavamo u okviru ugovora o obradi podataka. To su, primjerice, pružatelji usluga dostave, pružatelji platnih usluga, pružatelji usluga robnog poslovanja, pružatelji usluga za obradu narudžbi, pružatelji hostinga na Internetu, komunikacijske agencije, vanjski pozivni centri ili također pružatelji IT usluga. U svim slučajevima strogo poštujemo zakonske odredbe.

Ovdje je moguć i prijenos podataka drugim zemljama u kojima gore navedeni ugovorni partneri eventualno imaju svoje sjedište odnosno obrađuju podatke. To su u prvom redu države Europskog gospodarskog prostora (EGP) te u pojedinačnim slučajevima  zemlje izvan EGP-a ako je osigurana primjerena razina zaštite podataka. Osim toga, donosimo, primjerice, mjere kao što je ugovaranje standardnih klauzula EU-a o zaštiti podataka s primateljem podataka kako bismo osigurali prikladna jamstva. Tekst ugovora sa standardnim klauzulama EU-a o zaštiti podataka možete pronaći na internetskoj stranicu Europske komisije dostupnoj ovdje.

 1. Prava ispitanika na pristup osobnim podacima, ispravak osobnih podataka, njihovo brisanje po proteku navedenog razdoblja čuvanja, ograničenje obrade, prava na prenosivost podataka te pravo prigovora na obradu, pravo na povlačenje privole ukoliko je osnova privola, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Prije svega želimo Vas uputiti da imate pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo Vaše osobne podatke te koja su Vaša prava vezana uz obradu podataka.

Za ostvarenje prava koja su nadalje obrazložena sukladno propisima o zaštiti podataka možete nam se obratiti na info@johnmasters.hr

 1. Imate pravo pristupa

Kao ispitanik imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima sukladno odredbama Opće uredbe.

U slučaju zlouporabe prava na pristup – primjerice ako su zahtjevi očigledno neutemeljeni, pretjerani ili učestali, možemo odbiti postupiti po Vašem zahtjevu ili je moguće naplati primjerene  naknade uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija.

 1. Imate pravo zatražiti ispravak

Možete zatražiti ispravljanje osobnih podataka, ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje, ako su nepotpuni.

Ovlašteni ste tražiti brisanje Vaših osobnih podataka / pravo na zaborav kada Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu za koje su obrađeni, ukoliko se obrada temelji na Vašoj privoli, a privolu ste povukli i kada ne postoji pravna osnova za obradu, ukoliko obrada predstavlja nesrazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese, ukoliko su podaci nezakonito obrađivani, ukoliko to nalažu popisi.

Posebice Vam napominjemo da gore navedeno pravo ima ograničenja u slučajevima kada smo obvezani sukladno propisima ili temeljem našeg legitimnog prava ovlašteni zadržati Vaše osobne podatke radi dokazivanja našega postupanja.

 1. Možete zatražiti ograničenje obrade

Ovo pravo ograničava obradu Vaših podataka, što znači da ih možemo pohranjivati, ali ih ne možemo upotrebljavati niti dodatno obrađivati.

Navedeno pravo vezano je uz ograničene okolnosti koje su određene Općom uredbom o zaštiti podataka, i to u sljedećim slučajevima:

 • osporavate točnost osobnih podataka na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
 • obrada je nezakonita i Vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe
 • osobni podaci nam više nisu potrebni za obradu, ali Vi zahtijevate njihovu obradu radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane zakonskih prava
 • izjavili ste prigovor na obradu koja se temelji na našem legitimnom interesu očekujući potvrdu o tome nadilaze li naši legitimni interesi Vaše razloge
 1. Možete zatražiti prijenos Vaših podataka

Možete zatražiti pomicanje, kopiranje ili prijenos podataka iz naše baze podataka u drugu bazu podataka, što za posljedicu ne smije imati negativan utjecaj na prava slobode drugih.

Napominjemo kako se ovo pravo odnosi samo na podatke koje ste nam dali u strukturiranom obliku, temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

 1. Imate pravo povući privolu ukoliko se obrada temelji na istoj:

Privolu za obradu podataka možete povući kad se obrada podataka temelji na Vašoj privoli i to na jasan i nedvojben način.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju suglasnosti prije njezina povlačenja.

 1. Prigovor u pojedinačnom slučaju

Imate pravo, iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije, u bilo kojem trenutku uložiti prigovor protiv obrade podataka koje se odvijaju na temelju čl. 6. st. 1. f) Opće uredbe, dakle, protiv obrade podataka na osnovi odmjeravanja interesa. Ako opravdano uložite prigovor, Vaši se podaci više neće obrađivati temeljem čl. 6. st. 1. f) Opće uredbe, uz dvije iznimke:

Vaši će se podaci dalje obrađivati ako mi kao voditelji obrade možemo dokazati da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode, posebice npr. kod zakonskih obveza čuvanja i za provođenje već započetog, ali još nedovršenog plaćanja na platnom terminalu.

Vaši će se podaci dalje obrađivati ako to služi postavljanju, ostvarivanju ili obrani pravnih zahtjeva.

 1. Imate pravo podnijeti prigovor vezan uz način na koji obrađujemo Vaše podatke nadzornom tijelu

Ukoliko smatrate da Vam je na ikoji način možda povrijeđeno koje pravo vezano uz zaštitu osobnih poda-taka, u cilju ostvarivanja svojih prava podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu podataka – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, www.azop.hrazop@azop.hr.

Obveza davanja osobnih podatka i posljedice uskrate

Kada podatke dajete u svrhu izvršenja našeg ugovornog odnosa, navedeno predstavlja ugovornu obvezu koja je nužna za zaključenje ugovornog odnosa. Ukoliko prilikom sklapanja ugovora ne želite dati osobne podatke, neće biti moguće sklopiti ugovor.

Kada podatke dajete u svrhu marketinških aktivnosti, navedeno ne predstavlja ugovornu obvezu već se isti daju dobrovoljno temeljem privole. Nepostojanje privole za obradu podatka u marketinške svrhe nema za posljedicu nemogućnost sklapanja ugovornog odnosa između nas. No, u tom slučaju nećete imati informacije o pogodnostima koje može ostvariti vezano uz naše proizvode/usluge.

 1. Sigurnosna zaštita podataka

Mi štitimo Vaše osobne podatke.

Obvezni smo štititi osobne podatke i poduzimati potrebne mjere da bismo osigurali njihovu zaštitu sukladno propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podatka.

Ugovorno smo obvezali treće osobe s kojima smo u poslovnom odnosu, a koji vrše obradu osobnih podataka temeljem tog poslovnog odnosa, na postupanje sukladno predmetnim propisima.

Učinili smo sve  kako bismo primjereno zaštitili Vaše  osobne podatke te s istima postupamo  striktno se pridržavajući pravila određenih u propisima, primjenjujući najnaprednije sigurnosne sustave i tehnike kako bismo onemogućili neovlašteni pristup podacima.

Posebice napominjemo kako nije moguće u cijelosti i apsolutno osigurati siguran prijenos podataka putem Interneta, stoga nismo u mogućnosti jamčiti apsolutnu sigurnost podataka poslanih na našu web-stranicu.

Slijedom navedenog svaki prijenos podataka vršite na vlastitu odgovornost.

BB natura vera d.o.o.

Zagreb, 5. 11. 2020.

 

Za prvu kupovinu

10% OFF

Uhvati poklon za prvu kupovinu, kod za popust šaljemo na mail.